Pravidla

Tento dokument stanoví pravidla výroční knižní ankety Kniha roku, což je anketa svého druhu jediná, která zohledňuje všechny populární knižní žánry, s možností účasti širokého spektra nakladatelů a čtenářské veřejnosti. Anketa si klade za cíl všeobecnou podporu čtení a jeho propagace coby moderní formy kulturního zážitku a osobní kultivace. Pořadatel chce prostřednictvím ankety Kniha roku ocenit nejúspěšnější knihy, které si získaly čtenářský ohlas a popularitu, podpořit je a inspirovat další čtenáře ke čtení.

I. Pořadatel

Pořadatelem a provozovatelem ankety je Nadační fond Čtení tě mění (zapsaný v OR pod značkou N 1696, vedenou u Městského soudu v Praze).

II. Termín a místo konání

Anketa probíhá na území České republiky od vyhlášení nominací, přičemž má dvě kola hlasování a následně konečné slavnostní vyhlášení (galavečer) vždy na podzim příslušného roku.

III. Komu je anketa určena

Ankety se mohou účastnit všechny knižní tituly napříč žánry, vydané v období od května 2019 do května 2020 (platí pro vyhlášení v roce 2020).

IV. Nominace knih do ankety

Nakladatelé mají právo nominovat 1-3 knihy pro každou kategorii. Nominovány mohou být pouze tituly vydané v období od května 2019 do května 2020 (platí pro vyhlášení v roce 2020).

V. Kategorie ankety (knižní žánry)

Nominované knihy budou přiřazeny do jednotlivých kategorií, a sice:

  • Dětské knihy
  • Young Adult
  • Napětí
  • Populárně naučná
  • Sci-fi a fantasy
  • Životní styl a hobby
  • Společenský román
  • Umělecká próza
  • Audiokniha
  • Výjimečný nakladatelský počin

Mimo tyto základní kategorie mohou hlasující vybírat rovněž ve dvou extra kategoriích: OBÁLKA ROKU, OBJEV ROKU. Kniha, která získá největší počet hlasů napříč kategoriemi, se stane hlavním vítězem ankety, tedy KNIHOU ROKU.

VI. Způsob hlasování

Hlasování je spuštěno po vyhlášení nominovaných knih (vyhlášení bude učiněno zveřejněním na webové stránce www.kniharoku.cz) a probíhá následovně:

Pořadatel včas oznámí veřejnosti den začátku hlasování. Poté bude spuštěno hlasování veřejnosti. Hlasování veřejnosti bude probíhat online na webové stránce www.kniharoku.cz. Hlasující veřejnost může dát hlas vždy 1-3 knihám v každé kategorii.

Po uzavření hlasování dojde ke spočítání hlasů, slavnostnímu vyhlášení a následnému oznámení vítěze v každé kategorii na webové stránce ankety KNIHA ROKU, tj. www.kniharoku.cz.

VII. Výhry v anketě

Cenu a označení KNIHA ROKU získává vždy kniha s největším počtem hlasů v dané kategorii.

VIII. Povinnosti a práva vítěze

Vítězové mají právo používat až do dalšího vyhlášení titul KNIHA ROKU.

IX. Oznámení a předání výher

Po konečném sečtení všech hlasů bude prostřednictvím e-mailu, popř. telefonicky oznámeno třem nakladatelům s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii, že jsou nominováni na výroční cenu v anketě KNIHA ROKU a budou pozváni na slavnostní galavečer. Vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích proběhne právě v rámci slavnostního galavečera, jenž se koná vždy na podzim (přesné datum bude uveřejněno na webových stránkách www.kniharoku.cz vždy nejpozději do konce měsíce září příslušného roku, kdy anketa probíhá). Veřejnost se oceněné dozví díky záznamu galavečera.

X. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky ankety, anketu odložit, zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit.

Čtení tě mění
Nadační fond Čtení tě mění děkuje partnerům
Srdce